Οι αιτήσεις για την περίοδο Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 έχουν ολοκληρωθεί. Η ημερομηνία έναρξης ήταν στις 27-05-2024 μέχρι και τις 25-06-2024.