Οι αιτήσεις για τo Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχουν ολοκληρωθεί. Η ημερομηνία έναρξης ήταν στις 16-05-2022 μέχρι και τις 10-07-2022.