Οι αιτήσεις για τo Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχουν ολοκληρωθεί. Η ημερομηνία έναρξης ήταν στις 16-05-2023 μέχρι και τις 10-07-2023.