Οι αιτήσεις για την περίοδο 2017-2018 έχουν ολοκληρωθεί. Η ημερομηνία έναρξης ήταν στις 05-04-2016 μέχρι και τις 01-06-2017.