Η περίοδος υποβολής ενστάσεων έχει λήξη στις 13-07-2017 12:00:00

Μπορείτε να συνεχίσετε να βλέπετε την κατάταξή σας στην αντίστοιχη επιλογή.

Εισάγετε τον κωδικό αίτησης που έχετε λάβει με e-mail κατά την υποβολή της αίτησή σας για να ελένξετε την κατάταξή σας. Στο τέλος της φόρμας θα μπορέσετε να υποβάλετε ένσταση στον υπολογισμό των μορίων σας