Η περίοδος υποβολής ενστάσεων έχει λήξη στις 13-07-2017 12:00:00

Μπορείτε να συνεχίσετε να βλέπετε την κατάταξή σας στην αντίστοιχη επιλογή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του προγράμματος κ. Παναγιώτα Τερζή στο τηλ. 23850-55115
email: pterzi@uowm.gr.