Η περίοδος υποβολής ενστάσεων θα ξεκινήσει στις 07-07-2017 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 10-07-2017