Οι αιτήσεις για την περίοδο 2019-2020 έχουν ολοκληρωθεί. Η ημερομηνία έναρξης ήταν στις 20-06-2019 μέχρι και τις 04-10-2019.