Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 28-08-2013 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 01-11-2013. Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκτός του διαστήματος αυτού, δεν θα ληφθούν υπόψη

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τoυς υπεύθυνους του προγράμματος
ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, λέκτορας Κοινωνιολογία των πολιτισμικών και εκπαιδευτικών πρακτικών τηλ.6937129774,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεότερη ελληνική ιστορία και πολιτισμός τηλ.6972078354,
Ανδρομάχη Σολάκη, γραμματεία προγράμματος Τηλ 2385055103, machisolaki@gmail.com
Μαρίνα Βέζου υπεύθυνη οικονομικών του προγράμματος Τηλ 2461056200, mvezou@uowm.gr.